La Barberia de Gràcia

asd

La Barberia de Gràcia, un espai contemporani de perruqueria masculina, on entenem les inquietuds de l'home d'avui per oferir una imatge actual i l'estil que millor reflexa la seva personalitat.

A més a més som un dels pocs llocs que encara avui ofereix als seus clients el servei de l'afaitat , amb la tècnica tradicional de la navalla, però amb els millors productes per a la pell de l'home.

www.labarberia.net/ca

La Barbería de Gràcia, un espacio contemporáneo de peluquería masculina, donde entendemos las inquietudes del hombre de hoy para ofrecer una imagen actual y el estilo que mejor refleja su personalidad.

Además somos uno de los pocos lugares que aún hoy ofrece a sus clientes el servicio del afeitado, con la técnica tradicional de la navaja, pero con los mejores productos para la piel del hombre.

www.labarberia.net/es