Vals regal / Vales regalo / Gift certificates

Regala les sensacions d'un afaitat humit a navalla com els d'abans.

Apliquem dues tovalloles calentes aromatizades amb romaní, un oli essencial, una brotxa de pèl de teixó, dues passades a navalla, una tovallola freda i finalment un producte balsàmic i reparador.

Regala las sensaciones de un afeitado húmedo a navaja como los de antes.

Aplicamos dos toallas calientes aromatizadas con romero, un aceite esencial, una brocha de pelo de tejón, dos pasadas a navaja, una toalla fría y finalmente un producto balsámico y reparador.